روغن بنفشه اصل خالص

85,000 تومان 65,000 تومان

روغن بنفشه اصل خالص

روغن گل بنفشه

روغن گل بنفشه از لحاظ تاریخی، یونانی ها بنفشه را به عنوان یک نماد عشق شناختند و از آنها در معجزات عاشقانه استفاده می کردند. بریتانیای شمالی از گل های آن به عنوان لوازم آرایشی استفاده می کردند. امروزه ما اغلب در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی روغن گل بنفشه داریم. روغن از گلبرگ های گل و گاهی برگ ها استخراج می شود. روغن خالص بنفشه با داشتن فواید و مزایای زیاد به طور فزاینده ای در حال محبوب شدن است.

روغن بنفشه اصل خالص
روغن بنفشه اصل خالص

85,000 تومان 65,000 تومان