پودر زنجبیل

12,000 تومان

ریشه گیاه زنجبیل سابقه چندین ساله در طب های کهن جهان دارد.

پودر زنجبیل
پودر زنجبیل

12,000 تومان

دسته: